Situasjonskartpakke

Trenger du et kart til en bygge- eller delesøknad? Da må du kjøpe en situasjonskartpakke på e-torget.

Vestby kommunes e-torg 

Situasjonskartpakken inneholder dokumenter til bruk i ordinære byggesøknader, herunder situasjonskart, alle gjeldende planer med bestemmelser, områdeanalyse og plananalyse.

Ledningskart er ikke en del av situasjonskartpakke, og må bestilles separat. 

Nabovarsel

Du kan også kjøpe og sende elektronisk nabovarsel på e-torget.

Det elektroniske nabovarselet sendes direkte til naboenes innboks hos Altinn. Ansvarlig søker vil også motta eventuelle tilbakemeldinger fra naboene i sin innboks hos Altinn.  

Eiendomsinformasjon (matrikkelbrev)

Matrikkelbrevet inneholder alle opplysninger som er registrert i eiendomsregisteret (matrikkelen). Dette er informasjon om opprettelse, endringer av eiendom og bygningsinformasjon - godkjenningsdato, etasjer, areal, adresse og liknende.

Hvis du vil finne eier og hva som er tinglyst på en eiendom, kan du finne informasjonen på Kartverkets nettsider.

Se eiendom – Kartverket

Trenger du mer informasjon om en eiendom, for eksempel eiendomskart med koordinater, godkjente bygningstegninger eller annen meglerinformasjon, kan du kjøpe meglerpakke. 

Digitale kartdata

Du kan kjøpe digitale kartdata som basiskart (FKB-Grunnkart), arealplaner, flybilder og 3D-modeller på e-torget.