Anlegget utvides med ny flerbrukshall

Ny flerbrukshall er under bygging i tilknytning til den eksisterende hallen. Den nye hallen antas klar til bruk i oktober 2020.