Hva er et ledsagerbevis og hvordan kan det brukes?

Det er et personlig kort med bilde, navn og varighet. 

Det er den enkelte selv, som innehaver av beviset, som velger hvem som skal være ledsager. Det kan være en venn, et familiemedlem, fritidsassistent, støttekontakt eller andre.

Når du viser ledsagerbeviset ved billettkjøp og inngang, betaler du selv gjeldende pris. Ledsageren skal gå gratis.

Hvem kan få ledsagerbevis?

  • Personer som er bosatt i Vestby kommune og som har nedsatt funksjonsevne normalt av minst to til tre års varighet.
  • Nedre aldersgrense for å få ledsagerbevis er normalt åtte år.
  • Beviset blir tildelt etter sosialt og helsemessig behov, og ikke ut fra økonomisk situasjon.

Hvor kan det brukes?

Ledsagerbeviset gjelder for adgang til de aktiviteter, transportmidler og liknende hvor det offentlig fastsatte symbolet for ledsager er slått opp.

Ordningen er landsdekkende, og du kan benytte ledsagerbeviset på tvers av kommunegrenser:

  • På alle kommunale og fylkeskommunale kulturinstitusjoner og kommunale idrettsanlegg, selv om symbolet ikke er slått opp.
  • På arrangementer i regi av frivillige lag og foreninger som mottar kommunal eller fylkeskommunal støtte. 

Hvordan søker du?

Send inn søknad om ledsagerbevis.
Bilde som kan benyttes på ledsagerbeviset må sendes sammen med søknaden.

Fornyelse av ledsagerbevis

Du får ledsagerbevis for en tidsbegrenset periode. Bevisets gyldighet står på beviset.

Hvis du har behov for fornyelse sender du inn nytt søknadsskjema.
Nytt bilde må også sendes inn sammen med søknad om fornyelse.