Påmelding

Informasjon om oppstart kommer.

Viktig info til nye søkere:
Elektronisk registrering sendes til kulturskolen. Kulturskolen håndterer påmelding, elevlister og fakturering, ikke undervisning. 
Påmelding til Brevik Danseverksted
Alle søkere møter så direkte opp til første dansetime.
Opptak skjer ut fra elektronisk søkedato.

Følg Brevik Danseverksted på Facebook

Pris

Pris per halvår: 790 kroner.
Faktura sendes i løpet av semesteret.

Informasjon om Brevik Danseverksted

Brevik Danseverksted er en del av klubb og fritid og har siden år 2000 vært et populært danseundervisningstilbud for barn og unge i alderen 6 - 18 år. Danseverkstedet er for alle, både gutter og jenter! Instruktørene er selv ungdommer som danser i danseverkstedet, og på den måten er det ungdom som underviser ungdom. Denne metoden kalles "ung-til-ung-formidling". 

Danseverkstedet drives av unge for unge!
Det innebærer at instruktørene ikke får lønn for arbeidet i form av penger, men i form av kompetanseheving innen dans og formidling gjennom godt kvalifiserte danseinstruktører, veiledning og felles utveksling av erfaring. 

Undervisningen består av showdance og creative dance, og varer et halvår. Som en avslutning på semesteret, arrangeres det en forestilling hvor alle elevene får vist hva de har lært og jobbet med i løpet av kursperioden. 

Danseverksted er lagt under Kulturtjenestens avdeling for Klubb og fritid, men påmelding og utmelding skal likevel skje via kulturskolens system. 

Regler i Brevik Danseverksted

  • Vi har egne koronaregler for å hindre smitte. Alle deltakere og foreldre får god informasjon om hvordan vi skal få til dette.
  • Eleven har møteplikt på alle treninger. Dersom eleven blir syk, eller av andre grunner ikke har mulighet til å møte på trening, skal det gis beskjed om dette til instruktør før trening. Telefonnummer til hver enkelt instruktør står i elevheftet som elevene får utdelt på trening. 
  • Fravær føres. Dersom en elev har vært borte fra mer enn tre treninger uten å si ifra på forhånd, gis det ikke ut kursbevis til eleven.
  • Under trening skal eleven ha på seg dansebukse/treningsbukse. Dette er fordi eleven skal kunne utfolde seg så godt som mulig. Olabukser eller andre bukser i stivt stoff, reduserer bevegelsesevnen.
  • Mobiltelefoner skal ikke benyttes i treningstiden.
  • Eleven har ikke lov til å ha med seg venner på trening. Selv om en utenom kurset kun sitter stille og ser på, kan det gjøre andre elever utrygge.
  • Brevik Danseverksted jobber for å forebygge rus. Røyking tillates ikke i tilknytning til trening og forestillinger. Bruk av ulovlige rusmidler er uforenlig med deltakelse.
  • Brevik Danseverksted jobber for at alle skal ha det gøy og føle seg verdsatt.