Danseverkstedet våren 2024

Velkommen til nytt semester - vi kommer tilbake til hvilken dato vi starter opp igjen.
12 – 16 år: Onsdag kl. 19.00 – 20.30, Glassberget dansesal, Vestby kulturkvartal

Instruktør: Elise Branden

Vi oppdaterer jevnlig på alle våre sosiale medier. 
Vi følger skoleruta og har ferie og fridager samtidig med skolene.

Påmelding

Viktig info til nye søkere:
Elektronisk registrering sendes til kulturskolen. Kulturskolen håndterer påmelding, elevlister og fakturering, ikke undervisning. 
Påmelding til Brevik Danseverksted
Alle søkere møter så direkte opp til første dansetime.
Opptak skjer ut fra elektronisk søkedato.

Følg Brevik Danseverksted på Facebook

Pris

Pris per halvår: 850 kroner.
Faktura sendes i løpet av semesteret.

Informasjon om Brevik Danseverksted

Brevik Danseverksted er en del av klubb og fritid og har siden år 2000 vært et populært danseundervisningstilbud for barn og unge i alderen 6 - 18 år. Danseverkstedet er for alle, både gutter og jenter!  Brevik Danseverksted har frem til koronaperioden vært drevet etter metoden "ung-til-ung-formidling". Den vil si at instruktørene selv er ungdommer som danser i danseverkstedet, og på den måten er det ungdom som underviser barn og unge.

Etter koronaen har mye endret seg, og vi starter nå arbeidet med å bygge opp dansetilbudet på nytt. Tilbudet gis derfor i første omgang til en gruppe, så håper vi å utvide med flere grupper etter hvert.

Danseverksted er lagt under Kulturtjenestens avdeling for Klubb og fritid, men påmelding og utmelding skal likevel skje via kulturskolens system. 

Regler i Brevik Danseverksted

  • Eleven har møteplikt på alle treninger. Dersom eleven blir syk, eller av andre grunner ikke har mulighet til å møte på trening, skal det gis beskjed om dette til instruktør før trening. 
  • Fravær føres. Dersom en elev har vært borte fra mer enn tre treninger uten å si ifra på forhånd, gis det ikke ut kursbevis til eleven.
  • Under trening skal eleven ha på seg dansebukse/treningsbukse. Dette er fordi eleven skal kunne utfolde seg så godt som mulig. Olabukser eller andre bukser i stivt stoff, reduserer bevegelsesevnen.
  • Mobiltelefoner skal ikke benyttes i treningstiden.
  • Eleven har ikke lov til å ha med seg venner på trening. Selv om en utenom kurset kun sitter stille og ser på, kan det gjøre andre elever utrygge.
  • Brevik Danseverksted jobber for å forebygge rus. Røyking tillates ikke i tilknytning til trening og forestillinger. Bruk av ulovlige rusmidler er uforenlig med deltakelse.
  • Brevik Danseverksted jobber for at alle skal ha det gøy og føle seg verdsatt.