Om pårørendestøtte

Pårørendestøtte kan være opplæring, råd og veiledning i hvordan du skal ivareta den du gir omsorg til på en forsvarlig måte, hvordan arbeide forebyggende med din helsesituasjon, eller informere deg om hvilke rettigheter du har som pårørende, og hva som finnes av tilbud til pårørende.

Avlastning til personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid er også en form for støtte til pårørende. Det skal være et forebyggende tiltak for å hindre overbelastning, det skal gi deg en mulighet til å få nødvendig og regelmessig fritid og ferie, og gi deg mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter.

Det er kommunens Tildelingskontor som avgjør om du har rett til pårørendestøtte, og hvilke tiltak du får. Vi vil vurdere:

 • om omsorgsarbeidet du gjør er særlig tyngende,
 • om det er det beste for den som trenger omsorgen,
 • og om de oppgavene du gjør er nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Det skal legges stor vekt på hva du, og den du gir omsorg til, mener når vi vurderer hvilke tiltak som er aktuelle.

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad er en økonomisk påskjønnelse som kommunen gir til deg som har særlig tyngende omsorgsarbeid.

Mange gir omsorg til sine nærmeste, uten at dette nødvendigvis blir definert som særlig tyngende.

Når kommunen skal vurdere om omsorgsarbeidet er særlig tyngende, vil vi blant annet legge vekt på:

 • hvor mange timer du gir omsorg
 • om arbeidet du gjør er mer fysisk eller psykisk belastende enn det som er vanlig
 • om du gir mye omsorg på natten og dermed mister nattesøvnen
 • hvordan omsorgsarbeidet ditt er fordelt over tid
 • hvor lenge omsorgsarbeidet har pågått, eller er forventet å vare
 • om du på grunn av omsorgsarbeidet blir sosialt isolert og at du ikke kan ta ferie eller delta på fritidsaktiviteter selv
 • om du har omsorg for mer enn én person
 • om du har omsorgsplikt for den du gir omsorg til, altså om det er ditt mindreårige barn
 • om du taper inntekt som følge av omsorgen du gir