Omfattende renseprosess

Før vannet kommer ut av kranene hjemme hos innbyggerne, har det vært gjennom en omfattende renseprosess ved Vansjø Vannverk. Renseprosessen består av tre rensetrinn og to desinfiseringstrinn.

Vestby kommune har innenfor kommunegrensen det videre ansvaret for distribusjonen til innbyggerne via ledningsnettet. På veien går vannet gjennom bl.a. rørledninger, pumpestasjoner og høydebassenger.

Til sammen er det ca. 180 km ledningsnett, fire høydebassenger og ti trykkstasjoner. I tillegg har vi tre nødvannsbrønner.

Hvis drikkevannet er borte over lenger tid på grunn av forurensning eller svikt i vannsystemet, setter vi i gang tiltak i henhold til kommunens beredskapsplan. Abonnenter vil bli varslet så raskt som mulig hvis det skulle skje noe med vannet eller vannforsyningen. 

Opplever du at vannet i springen er brunt, eller har vannet blitt borte? Kontakt beredskapsvakt for vann og avløp i Vestby kommune på telefon 932 14 917

Myndighetene anbefaler at du lagrer noe drikkevann hjemme

Mattilsynet er statens organ med det overordnede ansvaret for drikkevannet i Norge.

Myndighetene anbefaler at alle innbyggere lagrer 9 liter vann per person i husstanden hjemme hos seg selv i tilfelle krise.

Les myndighetenes råd for lagring av vann i hjemmet på DSBs nettsider.

Anbefalingene kom i 2018 som en del av myndighetenes kampanje "Du er en del av Norges beredskap".

Les myndighetenes råd om egenberedskap på DSBs nettsider.