Voksenopplæring for innvandrere og flyktninger

​Disse tilbudene til personer bosatt i Vestby kommune gis ved Ås læringssenter:

  • Undervisning i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere
  • Introduksjonsprogram for flyktninger
  • Prøver i norsk og samfunnskunnskap
  • Statsborgerprøve for innbyggere i Vestby

Søknad om opplæring i norsk og samfunnskunnskap og introduksjonsprogram rettes til Vestby kommune, NAV Flyktningtjenesten. Alle skjemaer finner du under skjema nederst i denne artikkelen.

Påmelding til prøver og informasjon om prøvene rettes direkte til Ås Læringssenter.

 

Voksenopplæring for voksne minoritetsspråklige - grunnskole

Det tilbys voksenopplæring for minoritetsspråklige ved Ås læringssenter. Dette gjelder voksne som har behov for grunnskole etter opplæringsloven §§ 4A og §§ 4A-2 første ledd. 
 
Ås læringssenter tilbyr grunnskole til voksne som ikke har vitnemål for å kunne søke seg inn på videregående skole. Læringssenter har to ulike klasser. En klasse der elevene tar grunnskole på ett skoleår, og en skoleklasse der elevene bruker to år på grunnskolen.

Voksne må fullføre norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag for å få grunnskolevitnemål.  Elever får tilbud om undervisning hver dag kl. 08.00-14.00. Hvert skoleår har 190 undervisningsdager. Skolekontoret i Vestby kommune skaffer elevene busskort. Undervisningen er gratis.
 
Kontaktperson for grunnskole for voksne er Jørgen Wasenius, skolekontoret.
 
 
 
Realkompetansevurdering:
Vestby kommune tilbyr også realkompetansevurdering. Det er Ås læringssenter som gjør kartleggingen i samarbeid med Skolekontoret i Vestby. Ved behov, ta kontakt med Jørgen Wasenius for mer informasjon.

Voksenopplæring for elever med nedsatt funksjonsevne

Det tilbys voksenopplæring for elever med nedsatt funksjonsevne. Dette er elever som har behov for grunnskole etter §4A-2, andre ledd. Opplæringen foregår sentralt i Vestby kommune, i Rådhusgata 6b.