Søknad om tillatelse skal sendes til Vestby kommune ved resultatområde Kommunalteknikk. 

Les veilederen nøye slik at du får med deg nødvendig informasjon i søknaden.