Rehabiliteringsforløp:

Etter vurdering, kartlegging og målsettingsarbeid vil rehabiliteringsteamet utforme et individuelt rehabiliteringsforløp tilpasset til deg, dette på bakgrunn av dine målsettinger og behov du har.

Hvem kan få rehabilitering?

  • Du bor og oppholder deg i kommunen.
  • Du må være i stand til å følge opp et tilpasset behandlingsopplegg.
  • Du må være med å sette egne mål og delta aktivt i egen rehabiliteringsprosess.

Har du behov for rehabilitering?

Er du motivert for trening/rehabilitering ?

Ta kontakt på telefon 64 98 04 00 eller fyll ut søknadsskjema.

Vi kartlegger din situasjon for å vurdere om dette kan være noe for deg.

Tjenesten er gratis.