Hva gjør ergoterapeutene ?

Behandler og følger opp med ergoterapi der det er viktig å sette inn ressurser for å opprettholde eller forbedre et funksjonsnivå.

  • Foretar hjemmebesøk.
  • Formidler hjelpemidler til brukerne for å opprettholde funksjonsnivå og forebygge fall i funksjonsnivå, jfr. rettigheter i Folketrygdloven.
  • Tilrettelegging av pasientens omgivelser - hjem, barnehage, skole og arbeidsplass
  • Samarbeider med hjemmetjenesten i kommunen for å tilrettelegge forflytningssituasjoner i brukernes hjem.
  • Veileder samarbeidspartnere, pasienter og pårørende i forhold til forebygging og rehabilitering.
  • Samarbeid med andre kommunale tjenester og ved behov spesialisthelsetjenesten i tilhørende helseregion.
  • Ergoterapeutene er også synes og hørselskontakter. 

Henvisning

Bruker og pårørende kan ta kontakt direkte med terapeut per telefon eller sende skriftlig henvisning.