Korttidsutlån

Kommunen har ansvar for å låne ut ulike tekniske hjelpemidler når behovet er kortvarig og forbigående. Eksempel på korttidsutlån: rullestoler, rullatorer og lignende.

Enkle hjelpemidler kan hentes av bruker selv etter avtale. Kommunens servicetekniker kjører ut og monterer hjelpemidler etter behov og avtale.

Ta kontakt med servicetekniker ved forespørsel om kortidsutlån: 
Telefon: 932 14 935 i tidsrommet kl. 08.00 - 15.30

Varig utlån

Kommunens ergoterapeuter og fysioterapeuter gir bistand og veiledning ved behov for søknad om hjelpemidler i hjemmet eller på arbeidsplasser. Dette kan være ulike bevegelseshjelpemidler, syn- og hørselshjelpemidler, kognitive hjelpemidler og tilrettelegging for at den enkelte kan fungere best mulig i eget hjem eller i arbeid.