Korttidsutlån

Eksempel på korttidsutlån: rullestoler, rullatorer og lignende.

Enkle hjelpemidler kan hentes av bruker selv etter avtale. Kommunens servicetekniker kjører ut og monterer hjelpemidler etter behov og avtale.

Ta kontakt med servicetekniker ved forespørsel om kortidsutlån: 
Telefon: 932 14 935  Telefontid: kl.08.00-10.00 og 13.00-15.00

Vi gjør oppmerksom på at lageret er ubetjent. Ta kontakt med servicetekniker for avtale.

Varig utlån

Kommunens ergoterapeuter og fysioterapeuter gir bistand og veiledning ved behov for søknad om hjelpemidler i hjemmet eller på arbeidsplasser. Dette kan være ulike bevegelseshjelpemidler, syn- og hørselshjelpemidler, kognitive hjelpemidler og tilrettelegging for at den enkelte kan fungere best mulig i eget hjem eller i arbeid.

Lokalt hjelpemiddellager har åpent for publikum mandager kl.13.00-15.00

Her kan du:

  • Hente ut hjelpemiddel ved kortvarig behov
  • Levere et hjelpemiddel du ikke lenger har behov for
  • Få hjelp med små reparasjoner

Har du spørsmål eller ønsker du kontakt: 932 14 935
Adressen er: Randembakken 5  (skiltet hjelpemiddellager)