Tildeling av plass vil til enhver tid bli gjort etter barnehagenes opptakskriterier.

Ved løpende opptak kan kun søkere med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 18 klage, dersom de ikke tilbys plass i ønsket barnehage.