Hvem kan få hjelp?

 • Målgruppen er innbyggere i Vestby kommune over 18 år, som har eller står i risiko for å utvikle en avhengighet til ulike rusmidler og/eller spill, og som ønsker hjelp.
 • Pårørende til mennesker som har eller står i risiko for å utvikle en avhengighet.

Hva kan vi hjelpe med ?

 • En kartlegging av dagens situasjon
 • Mestringssamtaler og veiledning
 • Råd og veiledning til pårørende
 • Bistand til å opprettholde motivasjon til å endre egen livssituasjon
 • Utarbeidelse av individuell plan, IP
 • Opprettelse eller deltakelse i ansvarsgruppe
 • Henvisning til behandling i spesialisthelsetjenesten
 • LAR-oppfølging
 • Oppfølging før, under og etter døgnbehandling
 • Bistå i kontakt med friomsorgen
 • Informasjon om rusmiddelavhengighet og konsekvenser av rusbruk til brukere, pårørende og samarbeidspartnere
 • Vurdering av bekymringsmeldinger knyttet til rusbruk.
 • Hasjavvenningsprogram (HAP)
 • Frivillig rusoppfølging av ungdom
 • Bistå gravide med rusutfordringer
 • Kommunens rådgivende enhet for russaker

 

Du kan ringe oss hverdager mellom kl 09.00 og kl 15.00.

Ved akutt sykdom skal du kontakte fastlegen din. Etter klokken 16.00 og i helger kontakter du legevakt på telefon: 116 117. I kritiske eller livstruende situasjoner skal du ringe øyeblikkelig hjelp på telefonnummer 113.

Huset

Huset er et tilbud rettet mot mennesker som har rusutfordringer, hvor ønske er å kunne bidra til rusfrihet og å forebygge ensomhet og utenforskap.  For å kunne benytte deg av tilbudet må man bo i Vestby og ha oppfølging fra Rustjenesten.

Huset er en rusfri møteplass, hvor de med rusatferd vil bli avvist. De ansatte har sosialfaglig kompetanse og god kjennskap til øvrige tilbud i kommunen. Vi ønsker å inspirerer og legge til rette for rusfrihet, sosialt samvær og aktivitet.

Her tilbyr vi:

Det er alltid ruskonsulenter fra rustjenesten tilstede som kan tilby samtaler, råd og veiledning.

 • Vi kan hjelpe deg å ta kontakt med andre helsetjenester og offentlige kontorer
 • Sosialt samvær med andre som kan være i lignende situasjon som din
 • Tilgang til data, printer og telefon

 

Våre åpningstider er tirsdager og torsdager fra klokken 1000-1300.

Det er gratis lunsj klokken 1130.

Skadereduserende tiltak

Rustjenesten utøver skadereduserende- og smitteforebyggende tiltak gjennom å dele ut rent brukerutstyr, utdeling av nalokson nesespray og mottak av brukt brukerutstyr.

 -  Brukerutstyr

Hos Rustjenesten kan du få utlevert, kanyler, pumper/sprøyter, injeksjonstørk, askorbinsyre, kokekar, røykefolie og kondomer.

 

-Nalokson Nesespray

Rustjenesten deltar også i naloksonprosjektet, og deler ut nalokson nesespray. Nalokson er en motgift som gis ved opioidoverdose. Noen eksempler på vanlige opioider er heroin, fentanyl, metadon, morfin, og oksykodon. Med utdeling av nalokson nesespray er tanken at kamerater i skal være bedre rustet til å ta vare på hverandre - Kameratredning med nalokson.

Se www.nalokson.uio.no for mer informasjon

Søknad

Rustjenesten er et lavterskeltilbud, og den som ønsker kan ta direkte kontakt med oss.

Pris

Tjenesten er gratis.