KS Standard abonnementsvilkår for vann og avløp er kommunens sanitærreglement, og gjelder for alle abonnenter i kommunen.

Last ned eller bestill administrative bestemmelser

Last ned eller bestill tekniske bestemmelser

Ved arbeid på kommunale VA-ledninger, skal VA-normen i Vestby kommune følges.