Du kan snakke med en voksenperson du stoler på. Dette kan være:

Vi har taushetsplikt og vi skal hjelpe deg
Når du tar kontakt med oss, så skal vi sørge for at du får hjelp! Vi som jobber med barn og unge har taushetsplikt. Det vil si at det du forteller ikke blir sagt videre til noen andre, uten at du vet hvem som får vite det, og hva de får vite. 

Er du usikker på om du skal si fra? Er du redd for at det kan skade mamma, pappa, søsken, eller andre du er glad i? Dette er vanlig. Vi har god erfaring og vet at ting kan bli bedre, dersom man får hjelp. (Husk at det også kan hjelpe personen om du sier ifra.)