Om Solhøy

Solhøy omsorgsboliger består av 67 leiligheter fordelt over 3 etasjer. Hver etasje er inndelt i tre fløyer.

Boligene er bemannet hele døgnet, og beboerne regnes som hjemmeboende. 
Omsorgsboligene er bemannet hele døgnet i tillegg til punkttjenester fra hjemmesykepleien. Heldøgnsomsorg (HDO) er for personer som har behov for omsorg og medisinsk oppfølging gjennom døgnet, slik at det ikke lenger er forsvarlig å bo hjemme med tilpassede tjenester.

Hver beboerfløy inneholder felles stue med postkjøkken der frokost, lunsj og kveldsmat tilberedes. Varm middag leveres fra Vestby sykehjem.

Nærsenteret i bygg B inneholder:

 • Solhøy dagsenter er et tilbud til personer med demens som bor hjemme, men som av ulike årsaker har behov for litt ekstra bistand for å mestre å bo hjemme lenger. For mer informasjon om tilbudet eller for å få svar på spørsmål kan du kontakte avdelingen på telefon 400 34 740 eller sende en epost til Solhøy dagsenter
   
 • Fysioterapi: Kontor, behandlingsrom og trimrom for kommunens fysioterapeuter. 

Service- og velværetilbud

 • Solhøy Kafé:
  Kafeen ligger i bygg B ved siden av omsorgsboligene og er åpen mandag til fredag kl. 10.00–15.00. 
  Telefon: 988 96 717
   
 • Fotterapeuter:
  Fot i Son - Anne Grete Krosby og Hilde Nordby
  Telefon: 911 55 253
   
 • Frisør:
  Saksen dame- og herrefrisør - Lone Baden
  Telefon: 69 28 77 00

Arrangement og aktiviteter

Vår aktivitør har innledet samarbeid med flere frivillige organisasjoner og foreninger.
Aktivitør er Charlotte Luth - telefon: 476 90 667 (tirsdager og onsdager)

Parkering

Det er to HC-parkeringsplasser ved inngangen til bygg B. 
Andre gjester og besøkende må benytte parkeringsplassene før innkjøringen til området, til venstre for Deør barnehage.

Slik søker du

Omsorgsbolig er en tilrettelagt bolig og tildeling skjer etter en helthetlig vurdering av søkers evne til egenomsorg, kognitive tilstand, behov for bistand og tilrettelagt miljø.

Søknadsskjema og mer informasjon om kommunale boliger finner du lenger ned på siden.