Eldre, funksjonshemmede og andre som kan ha behov for å tilkalle hjelp, kan søke om å få tildelt trygghetsalarm. Trygghetsalarm installeres i private hjem, leiligheter, omsorgsboliger eller bofellesskap knyttet til bo- og servicesenter.

Vi gjør oppmerksom på at i tillegg til månedlig leiepris - vi det tilkomme avgift på SIM hos din teleoperatør

Hvem kan få trygghetsalarm

Ved vurdering om du skal få trygghetsalarm vil vi legge vekt på:

  • Sykdom eller tilstand som medfører akutt behov for hjelp
  • Reell fare for fall
  • Problemer knyttet til utrygghet og engstelse
  • Det er ingen lovfestet rett til å få trygghetsalarm.