Området rundt Wessel Park er opparbeidet med granittheller, storgatestein, kantstein, benker, belysning og en lekeplass. ​​

Om byggeprosjektet sier utbygger: "Wessel Park er en viktig brikke i sentrumsutviklingen i Vestby. Vi ønsker å skape gode, trygge og grønne bilfrie fellesrom, attraktive private områder for beboerne og inkluderende sosiale møteplasser."

Wessel Park illustrasjonsfoto