Om byggeprosjektet sier utbygger : "Wessel Park er en viktig brikke i sentrumsutviklingen i Vestby. Vi ønsker å skape gode, trygge og grønne bilfrie fellesrom, attraktive private områder for beboerne og inkluderende sosiale møteplasser."

Planlagt byggestart er Vinter/vår 2020. Planlagt innflytting er 4 kvartal 2021. 

Wessel Park illustrasjonsfoto