Parkering langs veier og gater

Enkelte steder i Vestby kommune er det satt opp parkering forbudt skilt langs vei. Det er to viktige formål med forbudet:

  • å sikre best mulig trafikksikkerhet for alle som ferdes langs veiene. Vi er spesielt opptatt av at barn på vei til og fra skole skal ha en trygg skolevei.
  • å sikre best mulig framkommelighet for alle trafikantgrupper. I tillegg er det viktig at parkerte biler langs vei ikke hindrer drift og vedlikehold på veiene. Det er spesielt viktig vinterstid når det er hyppig behov for brøyting og strøing.

Parkeringsplasser

I Vestby kommune er det flere parkeringsplasser som er åpne for parkering for alle. På flere parkeringsplasser er det innført vilkår for parkering. Dette er vanligvis betaling eller tidsbegrensning. Parkeringsplassene rundt i kommunen har ulike eiere. Vi har både kommunale plasser, statlige plasser og private plasser. Det er viktig at alle som bruker parkeringsplassene følger med på eventuelle skilt og informasjon på den enkelte parkeringsplass.

Offentlig vilkårs parkering

Vestby kommune tilbyr allmenheten parkering flere steder. I Vestby sentrum og i Son er sentrumsnære parkeringsplasser gratis, men det er innført tidsbegrensning. Håndheving utføres av det parkeringsselskapet Vestby kommune har avtale med. Det er dermed parkeringsselskapet som ilegger bøter og klager på bøter må sendes parkeringsselskapet.

For tiden har Vestby kommune avtale med Apcoa Parking.

 Kontaktinformasjon finnes også ved den enkelte parkeringsplass.