Visjon

Barnehagens satsningsområde: Et godt miljø for alle - med fokus på relasjoner, lek og mestring

I vår barnehage har alle en positiv selvfølelse, vi vet vi er bra nok! Hva er selvfølelse? Å akseptere seg selv som den man en er, å være glad i seg selv og i tillegg se sine styrker og svakheter, men være bevisst sin egen verdi uavhengig av prestasjoner.

Vi ønsker at alle som er hos oss skal føle at de er bra nok som de er. Det er greit å være annerledes, og spennende at andre ikke er som oss. Mangfold er positivt.

Organisering

Hos oss har vi fire avdelinger med små barnegrupper. Hvitveis og Blåveis er småbarnsavdelinger med barn fra 0-3 år. Smørblomst og Hestehov er avdelinger med barn fra 3-6 år. Barnehagen har plass til rundt 60 barn.
 
Alle barn i barnehagen har en primærkontakt. Når barnet begynner i barnehagen får det en trygg og god primærkontakt som setter av god tid til det nye barnet og foreldrene. En primærkontakt er en voksen som har "et spesielt øye" med barnet og sikre at alle barna blir sett og ivaretatt på en best mulig måte. Primærkontakten skal stå for trygghet og nærhet og hjelpe barnet med å finne seg til rette.
 
Barnehagen har sommerstengt i uke 29. 

Nøkkeltall

Nøkkeltall om Store Brevik barnehage fra Barnehagefakta.no finner du her.

Årsplan

Årsplan for Store Brevik barnehage 2023-2024 kan åpnes her.