Fastlegeordningen

Fastlegeordningen er frivillig. 

Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste.

Hvis du ikke ønsker å være med i fastlegeordningen, må du selv finne en lege å gå til.

Hvis du oppsøker en fastlege, og ikke er tilknyttet fastlegeordningen, må du betale en noe høyere egenandel.

Valg av fastlege

Du kan velge fritt mellom fastleger som har ledig kapasitet. Du kan også velge fastlege i en annen kommune enn du er bosatt i.

Du kan selv finne og bytte til ønsket fastlege på helsenorge.no

Bytte fastlege

Du kan bytte fastlege to ganger pr. kalenderår. I tillegg kan du bytte fastlege hvis du flytter eller hvis fastlegen slutter eller reduserer listen sin.

Et fastlegebytte er gyldig fra første dagen i måneden etter at byttet er utført.

Det er mulig å sette seg på venteliste hos en fastlege som har full liste.

Du kan selv finne og bytte til ønsket fastlege på helsenorge.no

Prioriterte

Noen grupper har rett til å komme inn på listen selv om listen er full.

Dette gjelder:

  • barn under 16 år med foreldre/foresatte på listen
  • innbyggere som flytter tilbake til kommunen innenfor en tidsperiode på tre år og som ønsker samme fastlege som tidligere