Gjennom finansieringsmodellen er det således fastsatt et system som gjør fellestiltakene i områdereguleringsplanen for Vestby sentrum gjennomførbare i praksis, samtidig som modellen ivaretar forholdsmessigheten mellom prosjektene.
 
Områdereguleringsplanens fellestiltak har en beregnet totalkostnad på 473 millioner kroner eks. mva. Det er i finansieringsmodellen forutsatt at kommunen bidrar med cirka 100 millioner kroner til utviklingen. De resterende 373 millioner kroner er fordelt på områdereguleringsplanens 1. etappe som utgjør cirka 200.000 m2 BRA. Med dette er det i finansieringsmodellen lagt opp til at det innbetales 1.865 kroner pr. m2 BRA som bygges ut i Vestby sentrum.