Større anlegg

Innmåling og dokumentasjon av vann- og avløpsanlegg som bygges ut for eller skal overtas av Vestby kommune, skal være i henhold til krav i VA-normen for Vestby kommune. 

Private anlegg - Stikkledninger

Etter gjennomført arbeid med private stikkledninger som ikke tidligere er dokumentert, eller ved etablering av nye ledningsanlegg, må dere sende inn "som bygget"-dokumentasjon sammen med ferdigmelding.

Ny forskrift om dette trådte i kraft 1. juli 2021, og viser til standard utgitt av Kartverket. Standarden stiller krav om stedfesting og dokumentasjon av nye ledningsanlegg, samt eksisterende anlegg som flyttes, påvises eller avdekkes. Innhold og struktur ved utlevering av ledningsdata er beskrevet i produktspesifikasjonene.

Her finner du forskriften, standarden og produktspesifikasjonene:

Ferdigmelding med  komplett som bygget-dokumentasjon skal godkjennes av resultatområde Kommunalteknikk.