Hva tilbyr helsestasjon for ungdom

På Helsestasjon for ungdom kan du få hjelp til følgende:

 • Prevensjonsveiledning, resept på prevensjon samt innsettelse av p-stav og spiral. Hvis du har behov for p-piller, p-plaster, p-ring, p-stav eller spiral, og er mellom 16 og 21 år, får du økonomisk støtte for å dekke hele eller deler av kostnadene for prevensjon
 • Veiledning, selvtester og behandling for seksuelt overførbare infeksjoner

Veiledning i forbindelse med temaer:

 • Angrepiller / Abort
 • Graviditet
 • Støttesamtaler ved psykiske vansker, sorg og krise
 • Å vokse opp i to kulturer
 • Forelskelse/kjærlighet
 • Spiseforstyrrelser
 • Rus (drikker for mye alkohol, bruker hasj eller andre rusmidler?)
 • Vanskelige hjemmeforhold
 • Vold, overgrep og omsorgssvikt
 • Andre ting du måtte lure på
 • Henvisning til andre instanser

Ruskontrakter

Helsesykepleier- og jordmortjenesten i Vestby kommune og forebyggende enhet hos politiet i Follo har i samarbeid opprettet tilbudet om ruskontrakt. Tilbudet er til ungdom som eksperimenterer med ulovlige rusmidler og har en bekymringsfull utvikling.

Vårt ønske er å hjelpe ungdom, 13 til 18 år, til å bli rusfrie. Dette skjer gjennom en avtale, ruskontrakt, der de unge forplikter seg til støttesamtaler og urinprøver over en periode på 8 måneder. Dette skjer hos helsesykepleier. Urinprøver er en liten del av den totale oppfølgningen, ca 25 %, mens samtalene i forhold til endringsarbeid utgjør 75 % av oppfølgingen. Samtalene skal sikre den unge trygghet og kontinuitet gjennom kontakt med en profesjonell voksenperson, og vil være til hjelp for ungdommen på vei mot en rusfri hverdag.

Deres foresatte forplikter seg til veiledning hos familieterapeut der målet er å støtte ungdommen i prosessen mot rusfrihet.

Henvendelser vedrørende ruskontrakter kommer fra ungdom, foresatte og skole, eller gjennom bekymringsmeldinger fra politi.

Hvis du har spørsmål kan du ta kontakt med:

Mariann Hansen Thue
Leder jordmor- og helsesykepleiertjenesten
Vestby helsestasjon
Mobil: 982 03 514
Mail: Mariann Hansen Thue

Marianne K. Fredriksen
Helsesykepleier/ familieterapeut
Vestby helsestasjon
Mobil: 932 14 996
Mail: Marianne K. Fredriksen

Gro Abrahamsen 
Fagleder
Vestby helsestasjon
Mobil: 477 88 232
Mail: Gro Abrahamsen

Rune Fossum
Politi, forebyggende enhet
Mobil: 489 55 084
Mail: Rune Fossum