Søknad til kommunen

Dersom du skal bygge en bolig og må opprette en helt ny avkjøring fra den kommunale veien, må dette søkes om til byggesaksavdelingen vår

Ny eller endret avkjørsel

  • Når det skal bygges en avkjørsel fra en kommunal vei, er det viktig at denne bygges slik at trafikksikkerheten for alle som ferdes langs veien er ivaretatt. 
  • Alle tilpasninger til vei og fortau skal i gjøres på egen eiendom. Tilpasninger skal gjøres slik at veiens tekniske standard og funksjon opprettholdes.
  • På bakgrunn av dette stilles det krav til fri sikt, svingradius og lengdeprofil når det skal bygges nye avkjørsler. I tillegg stilles det tekniske krav til opparbeidelsen av avkjørselen og snumulighet på egen grunn.