Erklæringer - vei og VA

Hva er en erklæring og når krever vi en?

En erklæring er dokumentasjon på at en part får en rettighet fra noen andre.

Rettighet til å knytte seg til private ledninger eller til å legge ledninger over andres eiendom er en rettighet som følger eiendommen og ikke personen.

Vi krever erklæringer ved

  • Tilknytning til privat ledningsnett (også ved midlertidig tilknytning).
  • Etablering av VA-ledninger over annen eiendom.

Erklæring - avståelse av regulert veigrunn

Erklæring - felles privat Va-anlegg

Erklæring - rett til atkomstvei over andres eiendom

Erklæring - rett til legging av VA-ledninger over andres eiendom