Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kvikkleire

Oppsummering fra beboermøte om grunnforhold og kvikkleire i Hølen og Elveveien

Vestby kommune inviterte til beboermøte om grunnforhold og kvikkleire i Hølen og Elveveien onsdag 12. oktober 2022. På møtet var geoteknikere og rådgivende ingeniører for vann fra Multiconsult representert, samt representanter fra Statens vegvesen og avdelingene kommunalteknikk, plan- og byggesak i Vestby kommune

Kvikkleire Illustrasjonsfoto: NVE

Kartlagte områder med kvikkleire ved Garder, Rokker Nordre Auerud, Hølen sentrum sør, Øgården og Hølendalen langs Såna mot Son

Grunnundersøkelser

Det er gjennomført undersøkelser av grunnforhold i Vestby kommune.

I 2016 gjennomførte Statens vegvesen (SVV) grunnundersøkelser i området rundt Øgården i Hølen. Dette ble gjort i forbindelse med en masseutglidning mot Hølenselva og Såna i 2016. Det er tatt boreprøver på begge sider av elva, og det er påvist kvikkleire i området. Dette har medført at Statens vegvesen planlegger rassikring med motfyllinger på begge sider av elva i dette området. Undersøkelsen inngår i datagrunnlaget til NVE.

Kvikkleire Illustrasjonsfoto: NVE