Skolen

Oasen har i oppdrag å tilby heltids- og deltidsundervisning.
 
Oasen heltid
Elevgruppe på inntil 6 elever som har hele sitt undervisningstilbud på Oasen
For å få skoleplass må PPT skrive en sakkyndig vurdering, og innstilles av en opptaksgruppe bestående av leder for PPT, representant fra skolekontoret og Oasen. Skoleplassen er frivillig. Undervisningen er i stor grad lagt opp til læring gjennom praktiske aktiviteter. Det er god voksentetthet, og skoledagen veksler mellom teori og praktiske oppgaver.

Oasen deltid
​Innskoling for 8.trinn. Elevene lærer å kjøre båt med påhengsmotor og lokalkunnskap om Son og Sonsskjærgården.
Overnattingsturer for 9.trinn på øya Bile utenfor Son.
Spesialpedagogiske tiltak rettet mot enkeltelever eller grupper fra Vestby ungdomsskole og Grevlingen skole og kultursenter.

Pedagogisk profil

Skolens visjon er: Mestring for alle

Alle elever som er innom Oasen skal oppleve mestring.