Skolen

Skolen har ca. 430 elever og ca. 60 ansatte skoleåret 2023/2024. Elevene er fordelt på 6 paralleller på 8.trinn, 6 paralleller på 9.trinn og 5 paralleller på 10.trinn. Skolen stod ferdig i 2015 og er bygget for 550 elever. Bygget er formet som en karakterisk Y-form som gir optimale lysforhold i alle rom og et flott og åpent inngangsparti. Skolen er bygget etter gode pedagogiske prinsipper og har fleksible løsninger som skaper rom for læring med variasjon. Skolen har ny og moderne kantine i tilknytning til fellesarealene.

Vestby ungdomsskole er mottaksskolen i kommunen for nyinnflyttede ungdomsskoleelever med minoritetsspråklig bakgrunn.

Pedagogisk profil

Vår visjon er: Sammen om læring for framtiden. Visjonen sier hvordan vi tenker utdanning og dannelse.

For å skape trygge ungdommer i et trygt oppvekstmiljø er det en forutsetning at alle bidrar til et godt miljø å vokse opp i. En suksessfaktor for trygg oppvekst er å fokusere på gode egenskaper som er utviklende; som å være inkluderende, nysgjerrig, løsningsorientert, ansvarsfull, arbeidsom, positiv og kreativ.

Når foresatte, lokalmiljøet, skolen, og ungdommene selv er bevisste på å skape trygge oppvekstarenaer så legges det til rette for god utvikling.