Skolen

Skolen er en treparallell skole for 1. - 7. trinn som har plass til 588 elever. For skoleåret 2023/2024 er det 14 klasser og ca 320 elever og 64 ansatte. Skolens lærere og assistenter jobber i team, bygd opp rundt trinnene. Skolen er i fra 2008 og har aktivitetssal, kunst og håndverksavdeling, musikkrom, naturfagrom og bibliotek med dataavdeling. Våren 2017 startet vi opp med skolehage hvor elevene planter og steller blomster og grønnsaker.  

Son skole er en Zero-skole. Zero er et anti-mobbeprogram initiert av Senter for atferdsforskning i Stavanger.

Son SFO

SFO har rundt 170 barn og 20 voksne fordelt på fire baser. Vi har sambruk med skolen, noe som betyr at vi deler lokaler med skolen og at barna er på SFO der de er på skolen. 

Vårt hovedfokus ligger på den frie leken hvor barna selv får bestemme hva og hvem de skal leke med. Dette er en viktig del av det å danne vennskap og i utviklingen av sosial kompetanse. Barna får tilbud om å delta på ulike aktiviteter gjennom uka som er mer eller mindre voksenstyrt. Dette kan være; data, kunst og håndverk, lek i aktivitetssalen, svømming, tur, musikk, matlaging, koding, bibliotek, osv. 

Det er viktig for oss at dette er barnas fritid og at barna skal få medvirke i form av at vi lytter til barna og deres ønsker, og at de skal få velge hvilke aktiviteter de ønsker å delta på.
Vi har et flott uteområde med skog, bekk, ballbinge, sandkasse, grusbane, sykler, husker og klatrestativ som vi bruker hver dag. I tillegg har vi strand, skog, sentrum og slalåmbakken i gåavstand som vi utnytter så godt vi kan.

På morgenen før skoletid er vi felles på 1. og 2. trinnsbasene. Barna er aldersinndelt etter skoletid frem til kl.15.45. Etter kl.15.45 er alle samlet på 1. og 2. trinnsbasene.