Skolen

Skolen er en 1 parallell skole for 1. - 7. trinn. Skolen er i 2 etasjer og har kapasitet til 196 elever. Skolen ble åpnet januar 2016. Det er for skoleåret 2023/2024 ca 170 elever og 32 ansatte. Det er flotte uteområder rundt skolen som legger til rette for ulike aktiviteter. Vi har ballbinge, amfi, basketmål, husker, sandkasse og klatreapparat. I tillegg er det merket opp for sjekk og ludo.

Hølen SFO

SFO har rundt 90 barn som er fordelt på fire baser. Inngangen vår er på A-siden av skolen. 

På SFO har vi fokus på lek og vennskap. Vi er ute hver dag. Fredager er det turdag og det rulleres på hvem som er på tur. Vi har tilgang til egen turplass med gapahuk. På skolen har til mulighet til å bruke aktivitetssalen og der er det felles lek. Innimellom byr også muligheten seg for at vi får bruke kunst og håndverksrommet. 

SFO-dagen er organisert ved at på morgenen fra 07.00 - 08.15 er alle samlet og barna har med egen matpakke/kornblanding. SFO holder melk. 4 dager i uken serveres det varm mat og en dag serveres korn eller havregrøt. Det er frukt hver dag.

Informasjonshefte fra SFO kan åpnes her.