Skolen

Skolen er en treparallell skole for 1.-7.trinn med plass til 580 elever. For skoleåret 2023/2024 er det ca 540 elever og 90 ansatte. Elevene og de ansatte har ulik sosial og språklig-kulturell bakgrunn. Selv om majoriteten av elevene er etnisk norske, er vi en verden i miniatyr. Skolen er mottaksskole i kommunen for barneskoleelever med minoritetsspråklig bakgrunn.

Skolen ble tatt i bruk i 2008 og ligger pent til med utsikt mot kulturlandskapet. Vi har en flott skolegård som er godt utstyrt for ulike aktiviteter. Idrettsanlegget Vestby Arena er nabo til skolen og blir benyttet som gymsal for skolen. 

Vestby SFO

SFO har rundt 220 barn fordelt på 4 baser inndelt etter alderstrinn. Vi holder til i de samme lokalene som skolen.

På SFO er vi opptatte av å gi et variert fritidstilbud. Barna skal ha muligheter til både fri lek og til deltakelse i tilrettelagte aktiviteter. Vi har utetid på SFO hver dag. I utetida bruker vi hele skolegården, med både skog og lekeapparater. Vi har tilgang til Vestby Arena tre dager i uken. Vi har aktiviteter både ute og inne på arenaen. Vi bruker skolens nærområder når vi går på turer.  

Vi samarbeider med kulturskolen som ukentlig har «Sirkussprell og teaterlek» med en gruppe barn.  

På SFO serverer vi mat hver ettermiddag. Vi har egen kokk som lager sunn og næringsrik mat. Mattilbudet vårt er basert på mest mulig bruk av ren og ubearbeidet mat fra planteriket. Vi serverer frukt og grønt hver dag, vi bruker fiberrike fullkornsprodukter og helst fisk foran kjøtt. Vi har fokus på bærekraft ved å velge matvarer som er kortreist og økologisk dyrket dersom mulig.

Informasjonshefte fra SFO kan åpnes her.

Årsplan for 2022-2023 kan åpnes her.