Det gis tilbud til minoritetsspråklige elever om særskilt norskopplæring i følge Opplæringsloven § 2.8:

"Kommunen skal gi elever i grunnskolen med annet morsmål enn norsk og samisk nødvendig opplæring i grunnleggende norsk og tospråklig fagopplæring (morsmål) til de har tilstrekkelig kunnskaper i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen."
 
Helt nyankomne elever har den første tiden opplæring i innføringsgrupper sammen med andre nyankomne elever. De tilhører også en vanlig basisgruppe (klasse) og deltar i opplæringen sammen med de andre elevene på skolen. Til vanlig går elevene ett år i innføringsgruppene. Elevene som tilhører innføringsgruppene har sin undervisning på Vestby skole og Vestby ungdomsskole.