• Foreldre kan søke om permisjon for inntil to uker. 
  • Kontaktlærere kan gi elever permisjon inntil en dag. 
  • Permisjoner utover en dag avgjøres av rektor.