Visjon

Barnehagens visjon er: "Sammen for den gode barndommen."

Atmosfæren i barnehagen skal være preget av omsorg, åpenhet, tillit, gjensidig respekt, humor og skal være et inkluderende miljø.

Organisering

Barnehagen er en avdelingsbarnehage, med antall plasser til å fylle tre avdelinger. Gruppesammensetningen bestemmes utfra barnas alder. De yngste skjermes, slik at de får trygg oppstart i barnehagelivet. Turene går til skogen og andre aktuelle steder i nærmiljøet. I skogen har vi en bålplass og en gapahuk. Barnehagen har også en grillhytte inne på barnehagens område. 

Støttumveien er en barnehage med mange minoriteter, et mangfold som gjenspeiles i det daglige arbeidet gjennom systematisk jobbing med språk, lek og inkludering.

Nøkkeltall

Nøkkeltall om Støttumveien barnehage fra Barnehagefakta.no finner du her. 

Årsplan

Årsplan for Støttumveien barnehage 2023-2024 kan åpnes her.