Visjon

Barnehagens visjon er: "En god start varer hele livet."

Aktive barn i en sunn kropp. Barn skal oppleve glede og mestring gjennom fysisk aktivitet. 

Organisering

Barnehagen er en 3 avdelings barnehage med plass til 55 barn. Lokalene er i låven og i tilknytning er det egen gymsal. Uteområdene er motorisk utformet og i tillegg blir jorder og skog benyttet i hverdagen. Naturopplevelser blir en naturlig del av hverdagen og som gir barna gode motoriske utfordringer.

I Skaug idrettsbarnehage ønsker vi at barna skal få et motorisk fortrinn. Gjennom fysisk aktivitet både inne og ute vil vi at barna skal få økt motorisk kompetanse og kroppskontroll.
En idrettsbarnehage er for alle barn, uavhengig av kjønn og fysiske forutsetninger. Vi vil også at barna skal få variert og næringsrik mat og tilegne seg gode vaner og holdninger til sunt kosthold.

Nøkkeltall

Nøkkeltall om Skaug idrettsbarnehage fra Barnehagefakta.no finner du her.