Visjon

Barnehagens visjon er: "Se meg. Hør meg. Elsk meg"

Barns medvirkning betyr barna er bevisst sine muligheter og aktivt bruker sin rett til å påvirke sin egen hverdag. De skal føle at de er viktige for barnehagen og at deres meninger blir tatt på alvor gjennom å bli sett og hørt hver dag.

Organisering

Barnehagen har en fleksibel avdelingsstruktur. Dette for lettere å kunne møte behovet for dem som søker barnehageplass fra år til år. Avdelingene arbeider tett sammen både når det gjelder barna, tema, aktiviteter og praktiske utfordringer. Dagene er fylt av samvær og aktiviteter som gir grobunn for utvikling og læring i trygge rammer. Alle barn skal få utfordringer ut fra sitt eget kunnskaps-, mestrings-, og utviklingsnivå. Våre avdelinger heter Grubleren, Lurifaks, Filosofen og Oppfinnern. Navnene ble valgt med utgangspunkt i egenskaper som kjennetegner barn.

Barnehagen er en fullkost barnehage, det serveres tre måltider hver dag; frokost, lunsj og ettermiddagsmat, og i tillegg frukt/grønt til måltidene.

Nøkkeltall

Nøkkeltall om Grevlingen barnehage fra Barnehagefakta.no finner du her.

Årsplan

Årsplan for Grevlingen barnehage 2023-2024 kan åpnes her.