Visjon

Barnehagens visjon er: "Se og bli sett!"

Hjertehagen barnehage ser det unike hos hvert enkelt barn. Vi ønsker at verdier som nestekjærlighet, glede, tålmodighet, godhet og tilgivelse skal prege både de voksne som arbeider i barnehagen og samspillet mellom voksne og barn i barnehagen.

Se film om barnehagen her: Hjertehagen reklamefilm 2023 from MG Film on Vimeo

Organisering

Hjertehagen er en liten to-avdelings barnehage på Randem med 36 plasser for barn fra 0-6 år, vi tilbyr kun 100% plasser. Uteområdet er stort og har ulike lekesoner. Grillhytten som er på uteområdet tas i bruk hver dag, sommer som vinter. Vi har ulike tur destinasjoner og vi er opptatt av at barna skal være godt kjent i sitt nærmiljø.

Hjertehagen er verdimessig forankret i kristen tro og tradisjon og drives med en utvidet kristen formålsparagraf.

Nøkkeltall

Nøkkeltall om Hjertehagen barnehage fra Barnehagefakta.no finner du her. 

Årsplan

Hjertehagen barnehage årsplan 2022-2023

ÅRSPLAN HJERTEHAGEN BARNEHAGE 2023 2024.pdf