Tilbud på helsestasjonen

Barn under skolealder får tilbud om oppfølging og faste kontroller på helsestasjonen. Konsultasjonene inneholder helseundersøkelser, foreldreveiledning, helseopplysning og vaksinasjon.  Temaer som tas opp kan være mat, søvn, barns trivsel og utvikling, samspill, foreldrerollen og andre utfordringer i hverdagen.

På helsestasjon treffer du helsesykepleier, jordmor, lege, fysioterapeut, familieveileder og helsesekretær.

Alle nybakte foreldre får tilbud om hjemmebesøk av jordmor og av helsesykepleier etter fødsel. Du kan også selv ta kontakt når du kommer hjem fra barselavdelingen.

Helsestasjonen ønsker å være en støtte for foreldre, gjøre dem trygge i foreldrerollen og bidra til at barn får en trygg og god oppvekst.

Vi samarbeider blant annet med forebyggende team, barnehage, fastlege, PPT og barnevern om det er behov for det

Hvis du er forelder og har spørsmål eller nylig har flyttet til kommunene, er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Helsestasjonprogrammet

Her finner du oversikt over faste konsultasjoner som helsestasjonen tilbyr:

 • Hjemmebesøk av jordmor
 • Hjemmebesøk av helsesykepleier
 • 4 uker gruppekonsultasjon med helsesykepleier
 • 6 uker med lege og helsesykepleier. Vaksine
 • 8 ukers gruppekonsultasjon med helsesykepleier
 • 3 måneder med helsesykepleier. Vaksiner
 • 4 måneder gruppekonsultasjon med fysioterapeut og helsesykepleier
 • 5 måneder med helsesykepleier. Vaksiner
 • 6 måneder med helsesykepleier og lege
 • 8 måneder med helsesykepleier
 • 10 måneder med helsesykepleier
 • 12 måneder med lege og helsesykepleier. Vaksiner.
 • 15 måneder med helsesykepleier. Vaksine
 • 18 måneder med helsesykepleier
 • 2 år med lege og helsesykepleier
 • 4 år med helsesykepleier

Barnevaksinasjonsprogrammet

Her finner du oversikt over når barnet får tilbud om de ulike vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet.

6 uker: Rotavirus (dråper)

3 måneder: Difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, hepatitt-B og Hib-infeksjon (DTP-IPV-HBV-Hib). Pneumokokksykdom, Rotavirus (dråper)

5 måneder: Difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, hepatitt-B og Hib-infeksjon (DTP-IPV-HBV-Hib). Pneumokokksykdom

12 måneder: Difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, hepatitt-B og Hib-infeksjon (DTP-IPV-HBV-Hib). Pneumokokksykdom

15 måneder: Meslinger, kusma, røde hunder (MMR)

7-8 år (2. trinn): Difteri, stivkrampe, kikhoste, polio (DTP-IPV)

11-12 år (6. trinn): Meslinger, kusma, røde hunder (MMR)

12-13 år (7. trinn): Humant papillomavirus (HPV)

15-16 år (10. trinn): Difteri, stivkrampe, kikhoste, polio (DTP - IPV)

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om barnevaksinasjonsprogrammet på Folkehelseinstituttets temaside om: Barnevaksinasjonsprogrammet

Åpen helsestasjon

Åpen tid på helsestasjonen er hver mandag fra kl 12.00- 13.30
 
På åpen helsestasjon trenger du ikke timeavtale.

Dette er et tilbud for de aller minste som ønsker å veie og måle, eller trenger svar på enkle spørsmål. 

Trenger du lengre samtale er det viktig at du tar kontakt med din faste helsesykepleier. 

 

Hva gjør du hvis barnet er syk?

Ta gjerne kontakt med helsestasjonen hvis du har spørsmål om sykdom, men dersom barnet ditt er akutt sykt må du kontakte din fastlege eller legevakt på telefon 116117.

På grunn av smittefare ønsker vi at syke barn og foreldre utsetter besøket på helsestasjonen. Ta kontakt dersom du er i tvil.