• hjelp til personlig stell og egenomsorg
  • sårstell
  • veiledning og opplæring til økt egenmestring
  • hjelp med medisiner
  • oppfølging i forhold til ernæring

Når du søker om helsetjenester i hjemmet, vil en saksbehandler komme på hjemmebesøk til deg for å gjøre en faglig vurdering. Vurderingen gjøres på grunnlag av din søknad, dine egne ressurser og ditt behov for hjelp.