Fysioterapitjenesten kan bidra med

  • Undersøkelser    
  • Funksjonsutredninger/motorisk vurdering
  • Utforming og oppfølging av tiltak
  • Behandling
  • Gruppetrening
  • Opplæring og faglig undervisning
  • Formidling av kompenserende ganghjelpemidler

Du kan motta tjenesten hjemme, på institusjon eller på institutt.

Fysioterapitjenesten i Vestby kommune består av kommunalt lønnede fysioterapeuter og fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd.

Henvendelser prioriteres etter tjenestens Prioriteringsnøkkel

Det er laget en  Serviceerklæring som terapeuter og pasienter skal forholde seg til. Denne beskriver gjensidige krav og forventninger mellom terapeut og pasient.

Tjenesten er lovpålagt, se «Forskrift om habilitering og rehabilitering» § 7 og 8.

Fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd

Vestby kommune har cirka 9,8 hjemler for kommunalt driftstilskudd som er fordelt på 11 fysioterapeuter i Vestby og Son.
 
Pasienter som har fått henvisning fra lege, manuell terapeut eller kiropraktor kan kontakte fysioterapeuter som har avtale med kommunen om driftstilskudd. Fysioterapeutene vurderer oppstart av behandling i henhold til prioriteringsliste for fysikalsk behandling. Fysioterapeutene utfører undersøkelser og ulike former for behandling. De jobber både på institutt, i pasientens hjem, barnehager og skoler.

Du skal betale egenandel etter sentralt fastsatte takster. Takstene skal være oppslått på venterommet. Noen pasienter må betale en egenandel, men enkelte diagnoser får dekket behandlingen i sin helhet. 

Her er en oversikt over institutter/ fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd:
 
Vestby fysikalske institutt AS
Allmenn fysioterapi, manuell terapi, medisinsk treningsterapi, redcord/neurac, bindevevsterapi, elektroterapi, laser, triggerpunktsbehandling, kinesiotaping, bekkenbunnstrening, Mensendieck fysioterapi, psykomotorisk fysioterapi og lymfeødembehandling.  
 
Elin Røkke  -  Allmenn fysioterapi, spesialkompetanse i komplett fysikalsk lymfødembehandling 
Øyvin Flesjø  - Manuell terapeut 
Øystein Sandmæl Nypan  -  Manuell fysioterapi, psykomotorisk fysioterapi
Wera Helen Didrichen - Takst kompetanse Psykomotorisk fysioterapi 
Inger Helene Huth - Allmenn fysioterapi, spesialkompetanse i bekkenfysioterapi og kvinnehelse 
Odd Einar Svinøy  - Spesialist i allmenn fysioterapi
 
Besøksadresse: Vestheimveien 31, 1540 Vestby
Telefon: 64 95 02 81
Epost: Vestby fysikalske
Telefontider: mandag – fredag kl. 08.00 – 12.30
Åpningstider: mandag – torsdag kl. 08.00 – 20.00, fredag kl. 08.00 – 16.00

Bryggekanten Fysioterapi DA
Allmenn fysioterapi, manuell terapi, medisinsk treningsterapi, idrettsfysioterapi, ultralyd diagnostikk., kinesiotaping, idrettstaping
 
Calle Fresk  -  Spesialist i manuellterapi
Vidar Kristiansen  -  Allmenn fysioterapi
 
Besøksadresse: Sagaveien 10, 1555 Son
Telefon: 64 98 25 25
Epost: Bryggekanten fysioterapi
Åpningstider:  mandag - fredag kl. 08.30 – 16.00


Grønnerød fysioterapi
Allmenn fysioterapi, Kroppsrelatert traumeterapi, kognitiv rehabiliteringsterapi, fysioterapi i pasientens hjem
 
Bjørn Ivar Grønnerød - Allmenn fysioterapi
 
Besøksadresse: Steinløkka 30, 1555 Son
Telefon: 930 87 698
Åpningstider: mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30
 
 
Bokerød psykomotoriske fysioterapi
Individuell psykomotorisk fysioterapi, bevegelsesgrupper med fokus på oppmerksomt nærvær.
 
Karine Bokerød Hansen - psykomotorisk fysioterapeut
 
Besøksadresse:
Individuell behandling: Stenløkka 30, 1555 Son
Grupper: Skutebaugveien 33, 1555 Son
Telefon: 46924558
E-post: karine.bogerød@gmail.com
Åpningstider: mandag til fredag kl. 08:00 - 15:30

Pris

Egenandel:
De fleste må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut eller manuellterapeut.

Fra 1. januar 2021 er det kun én frikort-ordning i Norge, i stedet for to ordninger, som tidligere.
Det betyr at du nå kan benytte ett frikort for helsetjenester i de ulike tjenestene som gir opptjening til frikort.
Med frikort for helsetjenester slipper du å betale egenandeler resten av kalenderåret. Det vil være et felles egenandelstak for alle tjenestene som i dag inngår i frikort-ordningen. Det nye frikorttaket er på 2460 kroner.
Hensikten med sammenslåingen er å gjøre ordningen enklere for innbyggerne, og å skjerme de brukerne som i dag har de høyeste utgiftene.

Logg inn på helsenorge.no for å se egenandelene som er registrert på deg.

Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling av fysioterapeut. Dette gjelder:

  • barn under 16 år
  • personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste i Forsvaret)

Du trenger ikke henvisning til fysioterapeut for å få dekket utgifter til fysioterapi.

Se helsenorge.no - Betaling hos fysioterapeut

Se helsenorge.no - Frikort for helsetjenester