Totalt har Vestby kommune cirka 9,8 hjemler for kommunalt driftstilskudd. Tilskuddene fordeler seg på totalt 12 fysioterapeuter. Der er institutter i Vestby og Son.

Fysioterapeuter som har avtale med kommunen og mottar driftstilskudd, skal vurdere oppstart av behandling i henhold til prioriteringsliste for fysikalsk behandling til pasienter som har rekvisisjon fra lege.

Du skal betale egenandel etter sentralt fastsatte takster. Takstene skal være oppslått på venterommet.

Kommunen har driftsavtale med flere institutter med privatpraktiserende fysioterapeuter. Fysioterapeutene utfører undersøkelser og ulike former for behandling. De jobber både på institutt, i pasientens hjem, barnehager og skoler. Fysioterapi ytes etter henvisning fra lege, manuell terapeut eller kiropraktor.

Noen pasienter må betale en egenandel, men enkelte diagnoser får dekket behandlingen i sin helhet. 

Oversikt over institutter/ fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd:

Vestby fysikalske institutt AS

Vestby fysikalske institutt AS
Vestheimveien 31, 1540 Vestby
Telefon: 64 95 02 81
Epost: vestfyas@online.no

Telefontider: man – fre kl. 08.00 – 12.30
Åpningstider: man – tor kl. 08.00 – 20.00, fre kl. 08.00 – 16.00

Allmenn fysioterapi, manuell terapi, medisinsk treningsterapi, redcord/neurac, bindevevsterapi, elektroterapi, laser, triggerpunktsbehandling, kinesiotaping, bekkenbunnstrening, Mensendieck fysioterapi, psykomotorisk fysioterapi og lymfeødembehandling.  

Terapeuter 

  • Elin Røkke  -  Allmenn fysioterapi, spesialkompetanse i komplett fysikalsk lymfødembehandling 
  • Øyvin Flesjø  - Manuell terapeut 
  • Øystein Sandmæl Nypan  -  Allmenn fysioterapi, psykomotorisk fysioterapi (i permisjon) 
  • Wera Helen Didrichen - Takst kompetanse Psykomotorisk fysioterapi 
  • Ole Henrik Bjørnseth -  Manuell terapeut, spesialkompetanse i komplett fysikalsk lymfødembehandling 
  • Inger Helene Huth - Allmenn fysioterapi, spesialkompetanse i bekkenfysioterapi og kvinnehelse 
  • Ingrid Hjorth Kollevold (vikar) - Allmenn fysioterapi, idrettsmedisin 

Bryggekanten Fysioterapi DA

Bryggekanten Fysioterapi DA
Sagaveien 10, 1555 Son
Telefon: 64 98 25 25
Epost: bryggafysio@gmail.com
Åpningstider:  Man - fre kl. 08.30 – 16.00

Allmenn fysioterapi, manuell terapi, medisinsk treningsterapi, idrettsfysioterapi, ultralyd diagnostikk., kinesiotaping, idrettstaping

Terapeuter
•   Calle Fresk  -  Spesialist i manuellterapi
•   Vidar Kristiansen  -  Allmenn fysioterapi

Son fysioterapi Anne Gustavsen Behn

Son fysioterapi Anne Gustavsen Behn
Kapellveien 8, 1555 Son
Telefon: 909 13 813
Epost: a.g.behn@gmail.com
 
Åpningstider: Man, ons og fre kl. 0800 – 1600, tirs og tors kl. 0930 -  1800.

Allmenn fysioterapi, lymfedrenasje, medisinsk treningsterapi, geriatri, BK, taping,
•  Anne Gustavsen Behn  -  Allmenn fysioterapi

Grønnerød fysioterapi

Grønnerød fysioterapi
Steinløkka 30, 1555 Son
Telefon: 930 87 698

Åpningstider: Alle dager 0800 - 1530

Allmenn fysioterapi, Kroppsrelatert traumeterapi, kognitiv rehabiliteringsterapi, fysioterapi i pasientens hjem

• Bjørn Ivar Grønnerød            Allmenn fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk Fysioterapi Son AS(PMF SON AS),
Slettaveien 19,  1555 SON
Telefon: 47 03 26 53
Epost:  pmfson@gmail.com
Åpningstider: Ma – To 09.00 – 15.30

Terapeut
•   Kari Steinsvik  -  Spesialist i psykomotorisk fysioterapi