Dette bør du sjekke før du melder inn mulig ulovlig byggetiltak

Du kan snakke med grunneier/naboen din om det er gitt tillatelse til tiltaket eller arbeidene, eller spørre om det som bygges er unntatt søknadsplikt etter plan- og bygningsloven. Du kan også undersøke selv om tiltaket er unntatt søknadsplikt. Dette kan du lese mer om under relaterte artikler, Bygg uten å søke. 

Du kan sjekke Offentlig journal om det er sendt en byggesøknad. Dersom du finner dokumenter som du ønsker innsyn i kan du sende en e-post, og be om å få tilsendt en kopi av dokumentet.

Mener du at tiltaket fremdeles er ulovlig etter at du har gjort disse undersøkelsene, kan du melde inn forholdet til bygningsavdelingen.

Slik melder du inn mulig ulovlig byggetiltak

Melding om ulovlige arbeider eller byggetiltak sender du til oss via skjema for innmelding av mulige ulovligheter. Alternativt kan du sende e-post  til oss, eller brev til Vestby kommune, RO PBG, Bygningsavdelingen
Postboks 144, 1541 Vestby 

Informasjon vi ønsker innsendt:

  • Gårds- og bruksnummer på eiendommen.
  • Adresse på eiendommen.
  • Beskrivelse av det ulovlige forholdet.
  • Gjerne kart og bilder av forholdet.

Det er viktig at meldingen inneholder korrekt informasjon om det ulovlige forholdet. Legg gjerne ved bilder som grunnlag for meldingen, og kart med informasjon om hvilken eiendom og hvor på eiendommen det ulovlige forholdet er. Det er mulig å legge inn bilder og vedlegg i skjema for innmelding.

Informasjon om deg som melder vil i utgangspunktet være offentlig

Når du sender oss melding om mulig ulovlig tiltak, vil meldingen i utgangspunktet være å regne som offentlig tilgjengelig informasjon. Dette betyr at både eier av eiendommen hvor tiltaket er plassert, og andre som eventuelt ønsker innsyn i saken, vil få tilgang til din kontaktinformasjon og meldingen du har sendt oss. I skjemaet for melding av mulige ulovligheter til oss, kan du velge å melde inn den mulige ulovligheten anonymt.

Vi følger reglene om offentlighet etter offentleglova og forvaltningslovens regler under saksbehandlingen.

Hva skjer videre med saken deres?

Dersom bygningsavdelingen finner ut at det dreier seg om en ulovlighet etter plan- og bygningsloven, oppretter vi en sak og kontakter eieren av eiendommen. Saken blir prioritert ut fra alvorlighetsgrad og fordelt til en saksbehandler for videre oppfølging når vi har kapasitet til dette.

Plan- og miljøutvalget i Vestby kommune har nedsatt en prioriteringsrekkefølge for ulovlighetssaker. Du kan lese mer om prioritering, og organiseringen av arbeidet i saken som ble lagt frem for politisk behandling i utvalget 31.05.2021 her.

Når saksbehandlingen starter, vil du få kopi av brev som blir utsendt dersom du har oppgitt din kontaktinformasjon.

Du kan også følge behandlingen av saken på Offentlig journal når saken har fått et saksnummer

Hva blir ikke fulgt opp?

For at bygningsavdelingen skal følge opp ulovligheten, må tiltaket komme inn under plan- og bygningslovens bestemmelser. Dette vurderes av bygningsavdelingen. Tiltak som er unntatt søknadsplikt vil ikke bli fulgt opp. Vi har også mulighet til å avstå fra å forfølge ulovligheter som er av mindre betydning.