Må du søke eller ikke?

Enkelte mindre tiltak er unntatt søknadsplikt. Dette gjelder for eksempel mindre frittliggende bygninger og tilbygg.

Om du er usikker på om tiltaket er unntatt søknadsplikt, har Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) laget brukervennlige veiledere som hjelper deg å finne ut hva tiltaket ditt defineres som, om det er søknadspliktig eller om du slipper å sende inn byggesøknad til kommunen. 

Veileder for å bygge garasje, bod eller annen bygning

 

Fra 1. mai 2021 ble det innført nye regler om bygging av terrasser og tilbygg uten søknadsplikt. For mer informasjon, se Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) sin hjemmeside.

Har du planer om å bygge terrasser eller tilbygg?

Unntakene fra søknadsplikten forutsetter at tiltaket ikke er i strid med lovens bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, tillatelser eller annet regelverk.

Sjekk hvilke regler som gjelder for din eiendom

Du kan finne all informasjon om din eiendom og hva du kan bygge i kartet:

Vestbykart

Hvordan du bruker kartet kan du lese mer om på siden. Hva gjelder for din eiendom? 

Kan du søke selv?

Du kan søke selv hvis 

  • du skal bygge et tilbygg til et eksisterende bygg som er under 50 m².
  • du skal bygge en frittliggende bygning som er under 70 m² og ingen skal bo eller sove der, og bygget kun har en etasje. Det kan for eksempel være en garasje eller et uthus.
  • du skal gjøre om deler av boligen din. Det kan for eksempel være at du vil gjøre om en uinnredet kjeller til en stue, eller en bod til et soverom. 

Hvordan søker du?

Du finner informasjon om hvilke skjemaer du skal bruke, krav til søknaden, dispensasjoner, nabovarsling og behandlingstid på siden

Slik søker du 

Send melding når du er ferdig - selv om du ikke må søke

Selv om du ikke må søke, må du sende melding til kommunen og opplyse om hva du har bygget, og hvor det er plassert på eiendommen. Dette er fordi kommunens digitale kart må oppdateres.

Når bygget er ferdigstilt skal du innen 4 uker sende dokumentene på e-post eller i posten. Du kan også levere til servicetorget i Vestby rådhus.

Du må legge ved disse dokumentene:

  • byggesaksblankett 5188
  • ​​kart som viser plassering, størrelse og avstander
  • eventuelt plan-, snitt- og fasadetegninger