Må du søke eller ikke?

Du kan bygge mye uten å søke, men du har selv ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke er i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) har laget brukervennlige veiledere som hjelper deg å finne ut om du slipper å søke om å få bygge, eller om du må sende en byggesøknad til kommunen.

Verktøy og veivisere

Sjekk hvilke regler som gjelder for din eiendom

Du kan finne all informasjon om din eiendom og hva du kan bygge i kartet.

Vestbykart

Hvordan du bruker kartet kan du lese mer om på siden. Hva gjelder for din eiendom? 

Kan du søke selv?

Du kan søke selv hvis

  • det du skal bygge er under 50 m².
  • bygningen er maks en etasje høy.
  • ingen skal bo eller sove i bygningen.

Fagfolk må søke for deg hvis bygningen er over 50 m², eller noen skal sove eller bo der.

Hvordan søker du?

Du finner informasjon om hvilke skjemaer du skal bruke, krav til søknaden, dispensasjoner, nabovarsling og behandlingstid på siden. Slik søker du 

Send melding når du er ferdig - selv om du ikke må søke

Selv om du ikke må søke, må du sende melding til kommunen og opplyse om hva du har bygget, og hvor det er plassert på eiendommen. Dette er fordi kommunens digitale kart må oppdateres.

Når bygget er ferdig, skal du sende dokumentene på e-post eller i posten. Du kan også levere dem til servicetorget i Vestby rådhus.

Du må legge ved disse dokumentene:

  • byggesaksblankett 5188
  • kart som viser plassering, størrelse og avstander
  • eventuelt plan-, snitt- og fasadetegninger