Må du søke eller ikke?

Du kan bygge mye uten å søke, men du har selv ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke er i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Direktoratet for byggkvalitet har laget brukervennlige veiledere som hjelper deg å finne ut om du slipper å søke om å få bygge, eller om du må sende en byggesøknad til kommunen.

Verktøy og veivisere

 

Sjekk hvilke regler som gjelder for din eiendom

Du kan finne all informasjon om din eiendom og hva du kan bygge i kartet:

Kommunekart

Hvordan du bruker kartet kan du lese mer om på denne siden:

Hva gjelder for din eiendom? 

Kan du søke selv?

Du kan søke selv hvis 

  • Du skal bygge et tilbygg til et eksisterende bygg som er under 50 m².
  • Du skal bygge en frittliggende bygning som er under 70 m² og ingen skal bo eller sove der, og bygget kun har en etasje. Det kan for eksempel være en garasje eller et uthus.
  • Du skal gjøre om deler av boligen din. Det kan for eksempel være at du vil gjøre om en uinnredet kjeller til en stue, eller en bod til et soverom. 

Hvordan søker du?

Du finner informasjon om hvilke skjemaer du kan bruke, krav til søknaden, dispensasjoner, nabovarsling og behandlingstid på denne siden:

Slik søker du 

Send melding når du er ferdig - selv om du ikke må søke

Selv om du ikke må søke, må du sende melding til kommunen og opplyse om hva du har bygget, og hvor det er plassert på eiendommen. Dette er fordi kommunens digitale kart må oppdateres.

Når bygget er ferdig, skal du sende dokumentene på e-post eller i posten. Du kan også levere dem til innbyggertorget i Vestby rådhus.

Du må legge ved disse dokumentene:

  • Byggesaksblankett 5188
  • ​​Kart som viser plassering, størrelse og avstander
  • Eventuelt plan-, snitt- og fasadetegninger