Har du forslag til kandidater?

Vet du om et bygg som smelter fint inn i miljøet det er en del av? Eller et bygg der det er brukt spesielt miljø- og klimavennlige metoder, materialer eller som gir lave utslipp?

Kanskje naboen din har restaurert det gamle verneverdige huset sitt på en utmerket måte? Er det offentlige plasser, byrom eller sammenhengende bebygde områder du mener er utført på en spesielt god måte?

Vestby kommune vil høre fra deg i jakten på kandidater til byggeskikkprisen. Alle kan komme med forslag. Innsendte forslag må være begrunnet, og det må følge med bilder av bygningen.  

Send forslaget ditt til,
Vestby kommune,
postboks 144, 1541 Vestby, eller e-post.
Du kan også levere forslaget ditt til servicetorget på rådhuset.

Tildeling av byggeskikkprisen

Vinneren tildeles en plakett med innskrift som skal settes på eller i bygningen samt et diplom. Diplomet tildeles byggherre eller eiere av prosjektet, og eventuelt arkitekten. Andre som juryen vurderer å ha spilt en viktig rolle i byggeprosessen kan også tildeles diplom. Diplomet er tegnet av Akin Duzakin, lokal illustratør og barnebokforfatter fra Son.

Det kan også gis hedrende omtale og et diplom til nominerte kandidater som utmerker seg, men ikke tildeles årets byggeskikkpris. 

Vestby kommunes byggeskikkpris blir utpekt av en jury. 

Juryen består av;
Bente Andersen, leder av Plan- og miljøutvalget(Ap).
Rune Bjørseth, politisk representant(Ap).
Jørn Svendsen, Vestby historielag.
Ellen Marie Rode Skaflestad, Vestby kunstforening.
Sekretær for juryen er June Ormstad, bygningssjef i Vestby kommune.

Prisen deles normalt ut en gang i året.

Vinneren vil bli utpekt i det siste kommunestyremøtet før sommeren.