Erklæringer - vei og VA (vann og avløp)

Hva er en erklæring og når krever vi en?

En erklæring er dokumentasjon på at en part får en rettighet fra noen andre.

Rettighet til å knytte seg til private ledninger eller til å legge ledninger over andres eiendom er en rettighet som følger eiendommen og ikke personen.

Vi krever erklæringer ved

  • Tilknytning til privat ledningsnett (også ved midlertidig tilknytning).
  • Etablering av VA-ledninger over annen eiendom.

Erklæring - felles privat Va-anlegg

Erklæring - rett til atkomstvei over andres eiendom

Erklæring - rett til legging av VA-ledninger over andres eiendom