Resultatområdet omfatter vannforsyning, avløpsanlegg, renovasjon, brannvern og feiing.

Innunder resultatområdet inngår også bil- og maskinforvaltning og samferdsel.

Forurensingsloven inngår som en av de viktigste lovene som forvaltes.

Kommunalteknikk har også ansvar for å registrere oljetanker samt kontroll av disse.