Åpningstider Vestby Rådhus

Åpningstider sentralbord
 15. september - 14. mai: kl. 08.00 - 15.30
 15. mai - 14. september: kl. 08.00 - 15.00

Åpningstider Servicekontor
15. september - 14. mai: kl. 09.00 - 15.30
15. mai - 14. september: kl. 09.00 - 15.00

Åpningstider sentralbord og Servicekontor ved høytider
Mellom jul og nyttår kl.10.00 - 14.00 
Onsdag før Kristi Himmelfartsdag kl. 08.00 - 12.00
​Stengt jul- og nyttårsaften.