Åpningstider Vestby Rådhus

Åpningstider sentralbord
 15. september - 14. mai: kl. 08.00 - 15.30
 15. mai - 14. september: kl. 08.00 - 15.00

Åpningstider Servicekontor
15. september - 14. mai: kl. 09.00 - 15.30
15. mai - 14. september: kl. 09.00 - 15.00

Åpningstider sentralbord og Servicekontor ved høytider
Før skjærtorsdag kl. 08.00-12.00. Rådhuset er åpent.
Mellom jul og nyttår: kl.10.00 - 14.00. Rådhuset holdes stengt. 
Jul- og nyttårsaften: Stengt